Wyniki i prace


Doktoranci:

I miejsce - Agata Marciniak, doktorantka filozofii na Uniwersytecie Łódzkim
II miejsce - Przemysław Wieczorek, doktorant biochemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
III miejsce - nie przyznano


Studenci:
I miejsce - Bartłomiej Krzych (1, 2, 3)*, student filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim
II miejsce - Hana Matejek-Khouri, studentka prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
III miejsce - nie przyznano


Uczniowie liceum:
I miejsce - Hanna Szarzewicz, uczennica Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu
II miejsce - Bartłomiej Kulas, uczeń Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu
III miejsce - Aniela Wachowska, uczennica Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Uniwersytetu Łódzkiego imienia Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

* Prace wraz z opisami ukażą się w czasopiśmie Amor Fati. W związku z tym tutaj publikujemy jedynie część graficzną.